Otevřené kurzy

Poradenství pro pozůstalé

Od roku 2012 existuje pod Ministerstvem pro místní rozvoj v Národní soustavě povolání nový obor – Poradce pro pozůstalé. Co je poradenství pro pozůstalé? Kdo může být poradcem, jaký by měl být a co může takový poradce nabídnout klientům? Kdo jsou klienti takového poradenství a v jakých případech probíhá? Jak může toto poradenství vypadat a jak by vypadat nemělo? Jaké techniky, modely a způsoby se v tomto poradenství využívají? Tématem kurzu budou odpovědi na tyto a další otázky.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 1. 6. 2016, 08:30 — 1. 6. 2016, 16:00

Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II

Jedná se o volné pokračování kurzu Základy muzikoterapie při práci s klientem.   Účastníci se seznámí s  dalšími  muzikoterapeutickými přístupy,  které pak budou moci aplikovat v práci s klienty. Kurz má teoretickou i praktickou část. V průběhu kurzu si účastníci seznámí s technikou vedení řízené a volné improvizace, aplikací aktivní a skupinové muzikoterapie, základy a zásady při vytváření muzikoterapeutického plánu,  komponování jednoduchých doprovodů ke skladbám vážné hudby prostřednictvím hry na tělo nebo za doprovodu Orffova instrumentáře, výrobou jednoduchých hudebních nástrojů, využitelných v procesu muzikoterapie.

Akreditovaný workshop.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 2. 6. 2016, 08:30 — 2. 6. 2016, 16:00

Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb II

Tento akreditovaný kurz bude zaměřen více prakticky do oblasti využití hlíny jako materiálu pro práci s klienty, dále do oblasti prožitkové ergoterapie, která zahrnuje kreativní techniky jako terapeutický prostředek pro rozvoj tvůrčího potenciálu klientů a na techniky, které rozvijí motoriku, senzoriku a kognici. Dále se zaměříme na oblast ergonomie a využití ergonomických přístupů v oblasti pomáhajících profesí. Posledním tématem je oblast zahradní terapie, ergonomie v zahradě a využití zahradní terapie u cílových skupin klientů.

Doporučujeme nejdříve absolvovat kurz Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb, tento kurz na něj navazuje!

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

 

Místo: tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 3. 6. 2016, 08:30 — 3. 6. 2016, 16:00

Komunikace se seniory

Cílem tohoto akreditovaného  workshopu je seznámit se s problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Naučit se různé postupy pro navázání komunikace se seniory v institucích i v domácím prostředí. Pozornost bude zaměřena i na ageismus a jeho dopad na vnímání stáří ve společnosti, na fyziologické změny související s dlouhověkostí a s rizikem kognitivní manipulace.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 7. 6. 2016, 08:30 — 7. 6. 2016, 16:00

Trénink paměti

TRÉNINK PAMĚTI je stejně důležitý jako trénink tělesný. Trénování psychických funkcí může nervové buňky stimulovat k vytváření nových spojení.

Cíle kurzu:

  • Rozšíření všeobecných znalostí účastníků kurzu v oblasti trénování paměti pro svou potřebu, pro potřebu svých dětí, rodičů a hlavně klientů.
  • Vytvoření si vlastních tvořivých myšlenek a užitečné zábavy při komunikaci.
  • Naučit klienty vzájemné spolupráci, komunikaci a navázání bližších vztahů
  • Metoda příjemného “šoku”, když senioři zjistí, že si toho ještě dost pamatují a zvýší si tak svoje sebevědomí a zájem o nové vědomosti a elán do života.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 8. 6. 2016, 08:30 — 8. 6. 2016, 16:00

Jak na emoce s klienty - jste emocionálně inteligentní?

Emoční inteligence jako soubor schopností, které nám pomáhají, abychom se cítili v životě spokojení, zahrnuje hlavně sebeovládání, umění rozpoznat pocity druhých lidí i své vlastní – poznání sama sebe, vytrvalost a empatii. Rozumí se jí schopnost vyznat se sám v sobě i v ostatních, vnitřní motivace a zvládání emocí jak vlastních, tak i druhých. Zkušenosti nasvědčují tomu, že právě tyto kvality rozhodují o úspěchu v osobním i profesním životě. Tento akreditovaný kurz nás naučí mimo jiné identifikovat své pocity, pocity druhých a rozumět jim.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 9. 6. 2016, 08:30 — 10. 6. 2016, 16:00
 

Najdete nás

Diecézní charita Brno

tř. Kpt. Jaroše 9

602 00 Brno

tel: 545 426 637

mob: 734 435 189

mail: vzdelavani.dchb@charita.cz

 
 

Představujeme naše oddělení

 

 
 

Pomáhejte s námi!

Účasti na kurzech Oddělení vzdělávání DCHB podporujete činnost Diecézní charity Brno.

 
 

Certifikát Fondu dalšího vzdělávání

 
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
Paliativní péče_SUI
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 1583741621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu. Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!