Adaptační kurz

Adaptační kurz je povinný pro nové pracovníky DCHB po zkušební době v celkovém časovém rozsahu 18 vyučovacích hodin.

 KDY: 11. 2.  a 9. 3.2015 od 8:30 do 16:00   
 KDE: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno  
 CENA:  500 Kč  

Do povinného vzdělávání 24 hodin (dle zákona 108/2008) jsou započítávána témata: Postavení a úkoly charity, Dotační politika , Duchovní základy a etické aspekty charitní práce, PR, TKS, Dobrovolníci, systém odborné práce, standardy kvality, zaměstnanci DCHB v rozsahu 8 hodin.

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!