Vzdělávání zaměstnanců DCHB

Diecézní charita Brno dbá na profesní rozvoj svých zaměstnanců. Pracovníci se mohou hlásit na všechny kurzy, které Oddělení vzdělávání vypisuje, a navíc na kurzy určené speciálně pro ně (např. adaptační kurz pro nové pracovníky). Do povinného vzdělávání zaměstnanců DCHB patří i stáže, které jim Oddělení vzdělávání může zprostředkovat.  

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!