Týmová spolupráce - jak si vzájemně porozumět

Cílová skupina účastníků kurzu

všichni zájemci

Popis kurzu

Na kurzu se prostřednictvím modelových situací zaměříme na změny společenských statusů a hledání vhodných komunikačních strategií. Modelovat budeme situace, které mohou na pracovišti v mezilidské komunikaci vzniknout a zkoušet a přehrávat budeme i ty situace, které již účastníci zažili ve svém pracovním či osobním životě. Zpětně budeme zkoušet ty strategie, které nám v našich komunikačních postupech nefungovaly a budeme hledat a zkoušet jiné, vhodnější. Velkou roli bude hrát improvizace.

Kurz vychází z přístupu divadelní improvizace Prof. Ivana Vyskočila a strategického divadla FORUM Augusta Boala.

Cílem kurzu je:

  • zmírnit nežádoucí emoce a najít vhodnější strategii v mezilidské komunikaci
  • získat nadhled nad vlastními postupy při jednání s druhými
  • sestavit si rolový instrumentář - každá situace vyžaduje jiný způsob chování
  • poznat pestrou škálu komunikačních strategií různých typů osob
  • procvičit se v tom, jak nebrat věci osobně
  • podpořit asertivní přístup
  • stát se režisérem vlastních rozhovorů
  • podpořit dovednost chválit a podporovat

Kód kurzu: 99163

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Lektor: Mgr. Jaromír Strahovský

Cena: 1200 Kč včetně 21% DPH (cena pro zaměstnance DCHB je 992 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!