Sexualita a osoby s mentálním postižením – úvod

Cílová skupina účastníků kurzu

všichni zájemci

Popis kurzu

Kurz vychází ze zkušeností, potřeb a požadavků z praxe v propojení s teoretickým odborným zázemím a je zaměřen na problematiku sexuality osob s mentálním postižením. Poskytuje přehled současných poznatků o vývoji sexuality jedince s mentálním postižením (MP) v systémovém pojetí,  s důrazem na bezpečné  fungování jedince s postižením  v prostředích, v nichž se pohybuje. Je určen převážně pro pracovníky v pomáhajících profesích. Kurzu se mohou účastnit i pečující osoby.

Jednotlivá témata:

  • Základní informace ke vstupním dokumentům, z nichž vychází filozofie přístupu k sexualitě
  • Základní informace k vývoji sexuality, včetně osob s mentálním postižením
  • Vlivy působící  na tvorbu postoje k sexualitě a k sexualitě osob s mentálním postižením
  • Míra sexuální osvěty a výchovy,  limity v poradenství a terapii: „ Sexualita - co mohu a co bych ne/měl řešit a s kým .“ Informovanost o sexuálních tématech  a jak se v nich orientují osoby s mentálním postižením
  • Dotek a jeho význam.
  • Sexualita osob s mentálním postižením a podoby vztahů: rodinné; profesionální; partnerské;  milenecké; sexuální asistence a možnosti prevence rizikových situací - vhodné přístupy ze strany pracovníka v sociálních službách
  • Základní informace o Protokolu sexuality

Kód kurzu: 99160

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Lektor: Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

Cena: 1295 Kč včetně 21% DPH (cena pro zaměstnance DCHB je 1070 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!