Infekční nemoci u uživatelů sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách pracujícím s klienty z cílových skupin, které jsou vysoce ohroženy přenosem infekčních chorob (uživatelé drog, bezdomovci, prostitutky).

Popis kurzu

Seminář přináší základní informace o infekčních chorobách se zaměřením na infekční choroby přenosné krví a nechráněným pohlavním stykem, na proces testování, který je realizován v kontaktních centrech, a na možnosti prevence přenosu těchto chorob.

Jednotlivá témata:

  • proč se vůbec zabýváme při poskytování sociálních služeb infekčními chorobami
  • krví přenosné infekční nemoci – druhy, možnosti přenosu, příznaky, inkubační doba, stadia infekce
  • prevence šíření infekčních nemocí
  • testování infekčních nemocí (zásady, předtestové poradenství, samotné testování, potestové poradenství, informační servis)
  • léčba infekčních nemocí

Kód kurzu: 99162

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Lektor: PhDr. Táňa Faltisová

Cena: 1200 Kč včetně 21% DPH (cena pro zaměstnance DCHB je 992 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!