Imaginativní techniky při práci s klienty

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, prorodinní pracovníci a ostatní zájemci

Popis kurzu

Schopnost imaginace představuje velký potenciál pro osobní i profesní život člověka. Jak ji využít v individuální nebo skupinové práci s klienty se účastníci kurzu nejen dozvědí, ale budou si moci prakticky vyzkoušet a zažít různé techniky podporující kreativitu a sebepoznání klientů.

Člověk prostřednictvím imaginace může rozvíjet své představy a díky schopnosti sebereflexe se setkává sám se sebou. Imaginující člověk nejprve sám prožívá své vnitřní obrazy a teprve potom je individuálně nebo ve skupině sděluje a reflektuje.

Jednotlivá témata:

  • zakladatelé, historie
  • standartní imaginativní motivy podle Leunera
  • možnosti použití pro různé cílové skupiny klientů
  • předpoklady pro použití technik
  • příklady z praxe
  • sebezkušenost – praktické ukázky imaginativních technik

Kód kurzu: 99161

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Lektor: Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.

Cena: 1200 Kč včetně 21% DPH (cena pro zaměstnance DCHB je 992 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!