Školící akce

Oddělení vzdělávání Diecézní charity Brno nabízí i další školící akce a kurzy, které nejsou akreditovanými vzdělávacími programy u MPSV. Tyto kurzy  si mohou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách započítat do svého vzdělávání zaměstnanci Diecézní charity Brno a členové Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v maximálním rozsahu 8 hodin školících akcí za kalendářní rok. Kurzy jsou otevřeny i ostatním zájemcům.

 Přehled školících akcí: 

Aktuální nabídku všech školících akcí a kurzů naleznete zde.