Školící akce

Oddělení vzdělávání Diecézní charity Brno nabízí i další školící akce a kurzy, které nejsou akreditovanými vzdělávacími programy u MPSV. Tyto kurzy  si mohou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách započítat do svého vzdělávání zaměstnanci Diecézní charity Brno a členové Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v maximálním rozsahu 8 hodin školících akcí za kalendářní rok. Kurzy jsou otevřeny i ostatním zájemcům.

 Přehled školících akcí: 

Aktuální nabídku všech školících akcí a kurzů naleznete zde.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!