Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Základy řízení konfliktů

Hlavním cílem školící akce bude:

  • Poskytnout účastníkům příležitost definovat a popsat vlastní styl řešení konfliktů
  • Pomoci jim osvojit si jisté umění, kterak vnímat lidi přesněji a objektivněji
  • Poučit se o konfliktu jako o příležitosti ke změně

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 25. 2. 2020, 08:30 — 25. 2. 2020, 16:00

Rukodělné techniky - jejich využití v sociálních službách - korálkování a šperky z korálků

Tento akreditovaný workshop je pozváním k hledání nové inspirace pro vaši práci s klienty. Seznámíte se s nejrůznějšími moderními i tradičními technikami, s novými přírodními materiály a jejich kombinacemi. Objevíte mnoho kreativních námětů. 

Tento kurz bude věnován korálkování a výrobě šperků z korálků!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 12. 2019, 08:30 — 10. 12. 2019, 16:00

Právo aktuálně a společně v soc. službách - Umístění a pobyt klienta v sociálním zařízení

Kurz se bude zabývat základními právními otázkami týkající se práv klienta při jeho přijímaní a pobytu v zařízení sociálních služeb. Kvalitě poskytovaných služeb z pohledu požadavků platné právní úpravy, metodikám a doporučením orgánů státní správy a z pohledu důstojnosti klienta.

Přístup ke klientovi v zařízení sociálních služeb, podávání stravy, medikace, otázka svéprávnosti klienta, funkce a role opatrovníka, případně veřejného opatrovníka, to jsou vše aspekty a ukazatele kvality poskytovaných sociálních služeb. 

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 26. 11. 2019, 08:30 — 26. 11. 2019, 16:00

Specifika při práci s duševně nemocnými

Kurz poskytne základní informace o běžných psychiatrických diagnozách (schizofrenie, depresivní a úzkostné poruchy, bipolárně afektivní poruchy). Dozvíte se, co je charakteristické pro klienta trpícího danou diagnozou, kde jsou možné limity spolupráce s ohledem na základní diagnozu, jaké jsou možné známky relapsu onemocnění a možnosti včasné intervence.

Zvláštní pozornost bude věnována tématům souvisejícím s kontaktem a úskalím komunikace s těmito klienty. Teorie bude demonstrována na příkladech z klinické praxe.

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 11. 2019, 08:30 — 4. 11. 2019, 16:00

Insolvenční řízení v praxi II

Každý rok soudy evidují cca 35 až 37 tis. insolvenčních návrhů; podstatnou část představují insolvenční návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení (32 až 35 tis návrhů ročně).  Aktuální právní úprava v zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon je rozsáhlá a klade na účastníky insolvenčního řízení, především na dlužníky, velké nároky na znalost práv a povinností spojených s účastí v ins. řízení.  Základem orientace v právní úpravě je znalost základních pojmů a podstaty jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka. Cílem toho akreditovaného workshopu je zorientovat účastníky v základních pojmech úpadkového práva, rozlišit výhody a nevýhody jednotlivých způsobů řešení úpadku, orintace v jednotlivých druzích podání, která mají vést k vyřešení situace klienta (insolvenční návrh, návrh na povolení oddlužení, přihlášku pohledávky, vyjádření k přihlášeným pohledávkám věřitelů apod). Účastník získá schopnost analyzovat situaci potencionálních  klientů -dlužníků a jejich schopnost splnit podmínky právní úpravy pro povolení oddlužení.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 30. 10. 2019, 08:30 — 31. 10. 2019, 16:00

Dávky sociálního systému - dávky hmotné nouze

Tento akreditovaný kurz se bude zabývat dávkami hmotné nouze.

  • Kdo má na dávky pomoci hmotné nouzi nárok, aneb osoba v hmotné nouzi
  • Výpočet dávek pomoci v hmotné nouzi, započitatelné příjmy
  • Problematika trvalého pobytu v systému dávek pomoci v hmotné nouzi
  • Jak žádost vyplnit?
  • Praktické příklady
Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 24. 10. 2019, 08:30 — 24. 10. 2019, 16:00

Nadechni se - psychohygienické a relaxační techniky (nejen) pro pomáhající profese - Žďár n. S.

Práce v pomáhajících profesích, která se intenzivně zabývá druhými lidmi a jejich potřebami, vyžaduje osobní angažovanost a nasazení. To může vést k vyčerpání, únavě a později i k vyhoření. Cílem kurzu je umožnit pracovníkům v pomáhajících profesích věnovat se sám sobě: zastavit se, odpočinout si, získat lepší kontakt se sebou a svými potřebami, prakticky si osvojit techniky psychohygieny, relaxace a uvolnění stresu.

Obsahem akreditovaného workshopu, kromě základní teoretické báze, budou praktické nácviky, zážitkové techniky a osvojování si metod prevence a zvládání stresu spojeného s výkonem pomáhající profese.

TENTO KURZ BUDE PROBÍHAT VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU!

KURZ JIŽ BYL V TOMTO TERMÍNU ZAPLNĚN!

Místo: Diecézní charita Brno, Horní 22, Žďár nad Sázavou
Termín: 17. 10. 2019, 08:30 — 17. 10. 2019, 16:00

Nejčastější infekční nemoci v sociálních služebách

Školící akce přináší informace o infekčních chorobách, které se mohou vyskytnout v zařízeních sociálních služeb. Tuberkulóza, salmonelóza, hepatitidy, HIV, svrab, veš, štěnice, jejich projevy, možnosti léčby a preventivní opatření. To vše z praxe epidemiologů Krajské hygienické stanice Brno. Lektorky rády zodpoví dotazy účastníků a poskytnou prostor pro diskuzi.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 13. 6. 2019, 08:30 — 13. 6. 2019, 16:00

Základy nízkoprahových služeb a streetworku od A do Z

Učastníci se v tomto akreditovaném kurzu seznámí s teorií i praktickým chodem nízkoprahových služeb, zejména nízkoprahových klubů (NZDM) a jejich terénní formou práce. Jádro tohoto dvoudenního kurzu tvoří informace o specifikách nízkoprahových služeb včetně terénní sociální práce s dětmi, mládeží, závislými, mladými dospělými. Teoretický výklad bude pro ilustraci doplněn vhodně zvolenými praktickými či video ukázkami, které zachycují skutečnou realitu a praxi. Součástí kurzu bude rozbor případů z různých forem ambulantní a terénní formy práce, na kterých budou prezentovány konkrétní pracovní postupy. Kurz bude praktickou ukázkou od kontextu a východisek až po rozbor cílové skupiny, role profesionálního kontaktu v rámci kontaktní práce a streetworku - terénní sociální práce, tj. od mapování, depistáže, přes prvokontakty, kontaktování či kontraktování až po individuální práci s klientem či skupinou, dotkneme se různých forem streetworku od přímého kontaktování až po novodobý trend online formy. Dále se budeme věnovat různým strategiím, postupům a technikám nízkoprahových služeb, včetně exkurze do historie či terminologie a požadavkům na kvalitu. Kurz je šitý na míru a snaží se reagovat především na potřeby účastníků, dotýká se důležitých témat v oblasti nízkoprahových služeb.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 11. 6. 2019, 08:30 — 12. 6. 2019, 16:00

Úvod do transakční analýzy

Cílem kurzu je seznámit účastníky s transakční analýzou, jakožto metodou, která jim pomůže pochopit některé jejich komunikační vzorce, případně vzorce chování jiných lidí. Dojde k vysvětlení základních egostavů, bude provedena autodiagnostika účastníků a vysvětlena možnost změny některých vzorců chování k jejich optimalizaci.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 6. 6. 2019, 08:30 — 6. 6. 2019, 16:00
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!