Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Jak využít improvizační techniky v komunikaci

Zážitkový workshop účastníky obeznámí se základními technikami improvizace, které lze využít v situacích běžného života, nebo v praxi sociálního pracovníka. Díky modelovým cvičením vycházejícím z reálných životních situací (jednání na úřadě, výběrové řízení, situace v MHD, komunikace s nadřízeným či podřízeným, interakce pracovníka s klientem, s kolegou v týmu, telefonický hovor, rodinné situace klienta, interakce ve škole, u lékaře, atd.) si účastníci vyzkouší různé způsoby komunikace a upevní si schopnost nadhledu v situacích, kdy se nachází v nevýhodné vyjednávací pozici, či naopak když se cítí být jistý svojí komunikační strategií. Důraz je kladen zejména na následné praktické využívání získaných dovedností v mezilidské interakci.
Mezilidskou komunikaci a situace, které vznikají v rámci takové interakce, chápeme v našem kurzu jako pestré, živoucí, proměnné, variabilní a permanentní. Účastníci se zaměří na takové situace, které potřebují v modelových situacích sami rozebrat. 

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 6. 2021, 08:30 — 4. 6. 2021, 16:00

Přístup zaměřený na člověka - úvod

Akreditovaný kurz seznamuje účastníky s přístupem zaměřeným na člověka a možnostmi jeho využití při práci s klienty v sociálních službách a sociální práci. Přístup zaměřený na člověka poskytuje oporu pro komunikaci s klientem, práci se vztahem, posilování autonomie klienta, aktivizaci a motivaci klienta. Je výchozím přístupem pro rozšiřující metody jako jsou fokusing, preterapie, validace, plánování zaměřené na člověka, motivační rozhovory a další. Být zaměřený na člověka znamená nevycházet z toho, jací by lidé měli být, ale z toho jací jsou a jaké jsou jejich možnosti. V přístupu zaměřeném na člověka není důležité, co s klientem uděláme, ale jaké podmínky pro něj vytvoříme. Klíčem k osobnosti klienta je jeho prožívání, význam, který svému prožívání dává a naše schopnost mu porozumět.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,Brno
Termín: 3. 6. 2021, 08:30 — 3. 6. 2021, 16:00

Emoce v paliativní péči

Tento akreditovaný workshop se zaměřuje na zpracovávaní emočních zkušeností při práci s klienty nevyléčitelně nemocnými, umírajícími, jejich blízkými a následně pozůstalými. Jak emoce zpracovat  a jak o nich komunikovat. Účastníci  budou mít možnost pochopit jaké emoce doprovází jejich klienty a příbuzné, kurz je postaven na sebe-zkušenosti z tématy smrt, bolest, ztráta, zármutek, já a paliativní péče. Obsahem bude i prevence syndromu vyhoření  při práci s klienty nevyléčitelně nemocnými a umírajícími.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 3. 6. 2021, 08:30 — 3. 6. 2021, 16:00

Bazální stimulace - základní

Koncept Bazální stimulace nabízí klientům v jejich nelehké situaci individuální a osobní ošetřovatelskou péči, jejímž smyslem je zohledňování životních zvyklostí a vytváření příjemného okolního prostředí - co nejvíce přibližující domov.

Významnou součástí této péče je spolupráce rodiny a nejbližších. Bez jejich pomoci by byla ošetřovatelská péče v konceptu Bazální stimulace málo efektivní. Bazální stimulace je vědecky pedagogicko - ošetřovatelský koncept s více než třicetiletou historií, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání, pohyb a komunikaci. Cílem péče v konceptu Bazální stimulaci je pochopit potřeby klienta, porozumět stylu jeho komunikace a na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a další rozvoj jeho osobnosti. Bazální stimulace je vhodná pro všechny klienty.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 31. 5. 2021, 08:00 — 1. 6. 2021, 19:00

Emoce - koření života

Všichni známe pojem emoce. Jaký ale mají smysl? Kde se berou a k čemu slouží?

Jak se jimi nenechat ovládat, jak je svobodně prožívat (užívat si je) a jak z nich učinit moudré rádce našeho života? To vše bude tématem kurzu, který Vám tyto otázky odpoví a napoví Vám i jak využívat emoce své i druhých k radosti z naší vzájemné interakce.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 28. 5. 2021, 09:00 — 28. 5. 2021, 16:00

Techniky arteterapie a artefiletiky  v individuální a skupinové práci s uživateli sociálních služeb

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je seznámit se prakticky a zážitkově s vybranými technikami arteterapie a artefiletiky a na základě vlastní zkušenosti získat základní dovednost tyto techniky používat   v individuální, nebo skupinové práci s uživateli sociálních služeb. Není potřeba mít výtvarné nadání nebo znalosti, ale ochota zapojit se do tvůrčí práce a  sdílení procesu tvorby před skupinou. Nastavení k práci na sobě a otevřenost vyzkoušet si na vlastní kůži přínos nabízených technik. Získaná osobní zkušenost s vybranými technikami a tématy arteterapie umožní frekventantovi kurzu rozšířit si svoje profesní dovednosti  při práci s klientem.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 27. 5. 2021, 08:30 — 28. 5. 2021, 16:00

Time management - Jak přežít denně 24 hodin

Tento akreditovaný kurz je určen pro účastníky, kteří pozbývají v každodenních a pracovních úkolech orientaci, nedokáží naplnit očekávání, jsou ve stresu, protože nestíhají. Pokud se chcete naučit se jak to změnit - odhalte své „žrouty času“!  Seznámíte se s principy řízení času a paletou nástrojů, které vám jeho řízení usnadní. Připravíte si vlastní plán, který vám pomůže lépe zvládat každodenní pracovní úkoly a zvýší tak vaši odolnost proti stresu a tak předejít syndromu vyhoření.

KURZ PROBĚHNE ONLINE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 26. 5. 2021, 08:30 — 26. 5. 2021, 16:00

Individuální plánování s lidmi s mentálním postižením

Kurz je zaměřen na problematiku individuálního plánování při práci s lidmi s mentálním postižením. Cílem kurzu je věnovat pozornost přístupu k lidem s mentálním postižením, seznámit účastníky kurzu s východisky pro individualizaci podpory a péče, mimo jiné aktuální legislativní východiska a zákonné ukotvení. Dále se účastníci dovědí, jaké jsou základy procesu individuálního plánování a jeho fáze či jakým způsobem lze provádět mapování potřeb. Nedílnou součástí kurzu je představení metod MAPA a CESTA a nástroje, jenž lze při práci s lidmi s mentálním postižením při poskytování sociální služby využít v praxi včetně názorných ukázek a vyzkoušení některého nástroje. Smyslem celého kurzu je rozšířit vědomosti a dovednosti pracovníků, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením, ukázat, jak mohou na proces individuálního plánování nahlížet i rozumět důvodům individuálního plánování. Důležitou součástí jsou praktické ukázky, vlastní zapojení účastníků kurzu, podnícení k plánování s člověkem s mentálním postižením, motivace k zavedení nových nástrojů v rámci procesu individuálního plánování tak, aby byla řešena jeho nepříznivá situace.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 25. 5. 2021, 08:30 — 25. 5. 2021, 16:00

Trénování paměti II

Kurz je určen aktivizačním pracovníkům, pracovníkům v přímé péči o seniory a dalším, kteří chtějí do své praxe s klienty zavést aktivity na trénování paměti a procvičování mozku. Pokud chceme udržet mozek v dobré kondici, je potřeba se pravidelně věnovat tréninku paměti. Pomocí různých cvičení a zábavných her, které si na kurzu sami vyzkoušíte, můžete posílit paměť, pozornost, prostorovou orientaci, koncentraci, kreativitu a další mozkové dovednosti svých klientů. Kurz ukáže, že cvičení na trénování paměti není vůbec komplikované ani časově náročné. Můžeme k tomu využít běžné každodenní aktivity. Kurz volně navazuje na Trénování paměti.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE !

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 19. 5. 2021, 08:30 — 19. 5. 2021, 16:00

Syndrom vyhoření a jeho prevence prostřednictvím psychohygienických a relaxačních metod

Mýdlo, sprchový gel, peeling, šampon.... každodenní tělesná hygiena je nám přirozená a dodržování jejich zásad nám nedělá problémy. Ale jak je to s hygienou duševní? Kurz poskytne účastníkům vhled do problematiky syndromu vyhoření a stresu, jeho projevů a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody. Součástí kurzu je úvod do technik relaxace a nácvik základních relaxačních metod. Jaké jsou další možnosti a techniky obrany proti syndromu vyhoření a stresu.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 18. 5. 2021, 08:30 — 19. 5. 2021, 16:00
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!