Právě pro vás připravujeme nabídku kurzů pro rok 2023 a už se na vás těšíme v našich učebnách.

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Jak lépe komunikovat se seniory

Cílem workshopu je seznámit se s problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Naučit se různé postupy pro navázání komunikace se seniory v institucích i v domácím prostředí. Pozornost bude zaměřena i na ageismus a jeho dopad na vnímání stáří ve společnosti, na fyziologické změny související s dlouhověkostí a s rizikem kognitivní manipulace.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 8. 12. 2022, 08:30 — 8. 12. 2022, 16:00

Jak zvládnout obtížné jednání s agresivním klientem - 6.12.2022

Kurz přináší lepší porozumění vzniku, průběhu i významu agrese při konfliktních a obtížných jednáních. Absolvent kurzu se seznámí s pravidly jednání, díky nimž lze projevům agrese předcházet a získá návody vedoucí ke snížení agrese při jednání s druhými. Absolvent kurzu se naučí rozlišit typy konfliktů, agresivitu, pasivitu a manipulaci, přehodnotit své strategie jejich zvládání a naučí se efektivnímu řešení zvládání obtížných situací. Osvojí si praktické komunikační dovedností a techniky zvládání agresivního chování, což povede k větší spokojenosti se zvládnutím problémové situace a k lepší duševní pohodě. Získá větší jistotu a připravenost pro práci s náročnými klienty.

KURZ JE JIŽ OBSAZEN.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 6. 12. 2022, 08:30 — 6. 12. 2022, 16:00

Manipulace a lež: jak si s nimi poradit - ONLINE

Při jednání s klienty v nepříznivé sociální situaci se pracovníci často setkávají s manipulací a lhaním ze strany klientů. Toto jejich jednání se podílí na udržování a zhoršování jejich nepříznivé sociální situace. Zvládání tohoto jednání je důležitým aspektem při posilování klientů a podpoře jejich sociálního začlenění. Účastníci se na kurzu seznámí s tématem manipulace a lži, ujasní si, proč lidé lžou, naučí se rozpoznat manipulaci a lež, naučí se před lží a manipulací chránit a naučí se na manipulaci a lež ze strany klientů sociálních služeb zdravým způsobem reagovat. Na modelových situacích a praktických nácvicích si zvládání lži a manipulace vyzkoušejí.

KURZ PROBĚHNE ONLINE !

KURZ JE JIŽ OBSAZEN.

Místo: distanční forma kurzu
Termín: 1. 12. 2022, 08:30 — 1. 12. 2022, 16:00

Přístup k lidem s mentálním postižením vedoucí k rozvoji jejich dovedností

Kurz je určen pracovníkům sociálních služeb všech forem s cílem seznámit je se základy přístupu k lidem s mentálním postižením tak, aby získali kompetence nezbytné k zavedení nových metod do každodenní podpory klienta. V průběhu kurzu si osvojí nové poznatky v oblasti základních principů podpory, individuálního plánování, komunikace s lidmi s mentálním postižením a v zapojení lidí s mentálním postižením do rozhodování. Dále budou proškoleni ve strategii sociálního začleňování lidí s postižením do společnosti a se zvládáním rizik s tím spojených.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 23. 11. 2022, 08:30 — 23. 11. 2022, 16:00

Kritika - co přináší a jak na ni reagovat

V tomto akreditovaném kurzu se budeme věnovat kritice, která nás provází v různé podobě celým naším životem a promítá se do vnímání naší vlastní hodnoty. Kritika může přinést celou škálu pocitů, se kterými si ne vždy dokážeme dobře poradit. Způsob, jakým dokážeme kritiku přijímat, velmi úzce souvisí s naším sebevědomím. Co s námi kritika dělá, jak na ni reagujeme a proč tomu tak je? Můžeme svoji reakci na kritiku změnit, ovlivnit? Kurz vám přinese inspiraci a nové pohledy na to, jak zdravě a smysluplně kritiku přijímat a zpracovávat.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9
Termín: 22. 11. 2022, 08:30 — 22. 11. 2022, 16:00

Od zítřka začnu... aneb jak na prokrastinaci

Každý člověk někdy bojuje s pocitem, že se mu nechce začít s prací na neoblíbeném úkolu. Snažíme se sami sebe namotivovat, najít sílu...jenže najednou je tu spousta jiné práce, která sice není tak důležitá, ale proč ji neudělat, když onen nepříjemný úkol nás příliš neláká. Tak jeho plnění odkládáme s tím, že začneme hned zítra ráno...ale bude tomu opravdu tak? Tak začíná proces odkládání. Vzdělávací program “Jak na prokrastinaci” se zaměřuje právě na fenomén chorobného odkládání a nabízí řadu pomůcek a triků ke zvládnutí naší nechuti, a také cestu, jak probořit bludný kruh odkládání. Odpovídá na otázky - Jak prožít den naplno bez pocitů viny? Jak pracovat efektivněji a bez stavů vyčerpání? 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 15. 11. 2022, 08:30 — 15. 11. 2022, 16:00

Kreativní výtvarné techniky – jejich využití v sociálních službách –adventní věnce

Kurz přináší novou inspiraci a tipy ke kreativní tvorbě s klienty pobytových i ambulantních sociálních služeb. Vybrané výtvarné techniky si účastníci kurzu sami vyzkouší. Osvojí si tak přesný postup práce a přitom se dozví praktické rady a tipy, jak klienta motivovat k činnosti, jak využít rukodělné techniky k navázání kontaktu s klientem a jak mohou rukodělné činnosti přispět k rozvoji klienta (např. jemná motorika, prostorové vnímání, vliv barev), ke zklidnění, zmírnění stresu, nebo ke koncentraci. Kurz přinese také informace o tom, které techniky jsou vhodné pro konkrétní cílové skupiny a které nikoli a o odlišnostech při vedení činnosti v malých a větších skupinách klientů..

Kurz bude zaměřen na výrobu adventních věnců.

KURZ JE JIŽ OBSAZEN.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 14. 11. 2022, 09:00 — 14. 11. 2022, 16:00

Péče o sebe pro pečující

Tak jako jinde i v oblasti pracovníků pomáhajících profesí platí známé přísloví, že kovářova kobyla chodí bosa. Pracovníci jsou často odborníci na uspokojování potřeb svých klientů, naslouchají jim a pomáhají hledat adekvátní řešení jejich životních situací. Sami sobě však často nenaslouchají, ignorují své potřeby a když si tento fakt uvědomí, jsou zcela bezradní. Mnoho pracovníků v pomáhajících profesích nemá potřebné znalosti ani dovednosti, jak se o sebe starat. Kurz Péče o sebe pro pečující nabídne účastníkům možnosti a inspirace, jak v každodenním životě pečovat o sebe tak, aby to bylo účinné a dlouhodobě udržitelné.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 11. 2022, 09:00 — 11. 11. 2022, 16:00

Syndrom vyhoření  - zastavte ho včas

Mýdlo, sprchový gel, peeling, šampon.... každodenní tělesná hygiena je nám přirozená a dodržování jejich zásad nám nedělá problémy. Ale jak je to s hygienou duševní? Kurz poskytne účastníkům vhled do problematiky syndromu vyhoření a stresu, jeho projevů a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9,  Brno
Termín: 10. 11. 2022, 08:30 — 10. 11. 2022, 16:00

Jak zvládnout roli vedoucího ve svém týmu ONLINE

Role vedoucího se dá naučit, ale žádný universální návod platný pro všechny neexistuje. A kdo říká že ano, tak pěkně „kecá“.  Každý v sobě máme své vlastní recepty, které nám skvěle fungují. Jde o to je najít, nebát se a správně použít. Cílem tohoto semináře je najít svou vlastní cestu k tomu, jak být úspěšný vedoucí. Základem je vyznat se sám v sobě, poznat co vše role vedoucího obnáší, přijmout zodpovědnost a svěřenou kompetenci a dobře se připravit. Kdo hledá cestu, najde ji.

KURZ PROBĚHNE ONLINE !

KURZ JE JIŽ OBSAZEN.

Místo: distanční forma kurzu
Termín: 4. 11. 2022, 08:30 — 4. 11. 2022, 16:00
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!