Základy prezentací

Cílová skupina účastníků kurzu

všichni zájemci

Popis kurzu

Kurz je vhodný pro začátečníky, kteří se vytváření prezentací zatím nevěnovali. V kurzu se účastníci seznámí se zásadami pro tvorbu prezentací a se zásadami prezentování. Naučí se vytvářet prezentace obsahující všechny obvyklé prvky, pracovat se snímky, textem, obrázky, grafickými objekty a tabulkami. Dále se budeme věnovat i úpravě vzhledu prezentace, přípravě podkladů a tisku prezentace.

Jednotlivá témata:

  • Úvod do prezentací – doporučené zásady při vytváření prezentací (výběr způsobu prezentace, grafické a typografické zásady), orientace na publikum, způsob prezentování. Prezentační programy.
  • Program MS Powerpoint – prostředí programu aneb v čem budeme pracovat.
  • Vytvoření nové prezentace – jak vytvořit novou prezentaci a nastavení/úprava vlastností jako celku.
  • Práce se snímky ­– vkládání, změny, prvky na snímku; různá zobrazení snímků prezentace.
  • Text v prezentaci – vkládání a formátování textu.
  • Objekty v prezentaci – obrázky, grafické objekty (diagramy…), grafy a tabulky; propojení prezentace s jinými programy.
  • Vyzkoušení prezentace a její předvádění.
  • Tisk prezentace, příprava podkladů, používání poznámek.
  • Oživení prezentace – přechody snímků, základy animací.

Předpokládané znalosti: běžná uživatelská práce s PC, výhodou je znalost MS Word.

Počet hodin: 8 hod. rozložených do dvou termínů po 4 vyučovacích hodinách

Termíny:                  7. 5. 2014 a 16. 5. 2014 od 15.00 do 19.00

Lektor: Ing. Petra Čačková, Ph.D.

Cena: 908 Kč s DPH včetně DPH 21% (pro zaměstnance DCHB 750 Kč bez DPH)

Ukončení semináře:

podmínkou vydání potvrzení o absolvování kurzu:

  • 100% účast na semináři stvrzená podpisem na prezenční listině

Přihláška na termín 7. a 16.5.2014 zde!