Úprava textových dokumentů

Popis kurzu

Cíle kurzu:

seznámit účastníky se základy praktické typografie. Kurz se věnuje přípravě graficky kvalitních textových dokumentů.

Účastníci se naučí pracovat s písmem, volit vhodné písmové řezy a uplatňovat typografické zásady. Seznámí se s grafickou úpravou základních prvků dokumentu (odstavců, stránek), vložených objektů (tabulek, rámců) a úpravou členění dokumentu (oddíly, záhlaví a zápatí). Účastníci si osvojí práci s vlastnostmi a styly dokumentu a naučí se postupům pro správné formátování textu. Výuka probíhá formou přednášky, domácí práce na zadaném úkolu a praktického semináře. Po absolvování budou účastníci schopni vytvořit textový dokument (dopis, nabídku, brožuru) v souladu s typografickými a estetickými pravidly.

Vstupní předpoklady:

Základní znalost práce v textovém editoru (např. MS Word, OpenOffice Writer apod.)

Kód kurzu: 9958

Rozsah semináře: 8 hodin rozdělených do 2 dnů po 4 vyučovacích hodinách

Forma výuky: prezenční

Lektor: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Datum konání kurzu:

Cena: 908 Kč včetně DPH 21% (zaměstnanci DCHB platí cenz bez DPH tj. 750 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora nebo splnění krátkého písemného testu uzpůsobeného délce programu