Úprava obrazu a retuš digitálních fotografií

Popis kurzu

Cíle kurzu:

seznámit účastníky se základy práce s obrazem, zejména digitálními fotografiemi. Kurz se věnuje zpracování, grafickým úpravám a archivací fotografií.

Účastníci se naučí základním principům a technikám pro tvorbu dobrých fotografií. Seznámí se s postupy pro úpravu expozice, barevnou korekci obrazu, vyrovnání kontrastu, odstranění běžných chyb, doostření, srovnání linií nebo tvorbou výřezů podle kompozičních pravidel. Výuka probíhá formou přednášky, domácí práce na zadaném úkolu a praktického semináře. Po absolvování budou účastníci schopni upravovat a retušovat digitální obraz v souladu s fotografickými a estetickými pravidly.

Vstupní předpoklady:

Kurz je určen i pro začátečníky s možností navazujícího výukového bloku.

Kód kurzu: 9957

Rozsah semináře: 8 hodin rozdělených do 2 dnů po 4 vyučovacích hodinách

Forma výuky: prezenční

Lektor: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Datum konání kurzu:

Cena: 908 Kč včetně DPH 21% (zaměstnanci DCHB platí cenz bez DPH tj. 750 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora nebo splnění krátkého písemného testu uzpůsobeného délce programu