Tvorba www stránek pro začátečníky

Cílová skupina účastníků kurzu

Umí pracovat s PC - psaní textů, kopírování souborů, znají základní pojmy. Mají zkušenost práce s internetovým prohlížečem.

Popis kurzu

Kurz poskytne základní znalosti pro vytváření jednoduchých www stránek pro prezentaci na internetu.

Jednotlivá témata:

 • Jak funguje komunikace na internetu
 • Co je HTML, tvorba zdrojového textu
 • Formátování textu a nastavení barev
 • Formát obrázků, jejich úprava
 • Vytváření seznamů
 • Definice odkazů, jejich typy a využití
 • Tabulky - struktura, parametry nastavení
 • Vytváření rámů
 • Možnosti využití pokročilých nástrojů CSS
 • Hosting www stránek

Kód kurzu: 9954

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor:

Forma výuky: prezenční

Cena: 968 Kč včetně DPH 21% (zaměstnanci DCHB platí cenz bez DPH tj. 800 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba lektora nebo splnění krátkého písemného testu uzpůsobeného délce programu