MS Word - práce s textovým procesorem

Cílová skupina účastníků kurzu

všichni zájemci

Popis kurzu

Účastníci se seznámí s textovým procesorem MS Word jako efektivním nástrojem k tvorbě osobních i úředních dokumentů. Naučí se základní pravidla při nastavení prostředí, základy tvorby dokumentů, úpravy cizích dokumentů, jejich konverze, archivace a přenos na jiné počítače.  Bonusem bude typografické minimum.

Cíle kurzu: 

Naučit účastníky kurzu základům práce s programem MS Word a utřídit vědomosti získané samostudiem a praktickým příležitostným využíváním editoru. Naučit účastníky efektivní práci s textovým procesorem od úplných základů až po vyspělé funkce.

Jednotlivá témata:

 • 1.      Prostředí textového procesoru.
 • 2.      Tvorba textu, pohyb v dokumentu
 • 3.      Úpravy textu – formát písma, odstavce, stránky
 • 4.      Zarovnání textu, odrážky a číslování seznamů
 • 5.      Styly, práce se šablonami, vkládání obrázků, tisk
 • 6.      Kopírování, vkládání z jiných dokumentů
 • 7.      Záhlaví, zápatí, číslování stránek
 • 8.      Tabulka
 • 9.      Vícesloupcová sazba
 • 10.  Vkládání speciálních znaků
 • 11.  Zasílání dokumentů elektronickou poštou, přenos dokumentů
 • 12.  Tvorba obsahu, osnova, záložky, kotvy
 • 13.  Revizní mód

Lektor: Mgr. Eva Fadrná Ph.D.

Cena: 968 Kč včetně DPH 21% (pro zaměstnance DCHB 800 Kč bez DPH)

Délka semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Ukončení semináře:

podmínkou vydání potvrzení o absolvování kurzu:

 • 100% účast na semináři stvrzená podpisem na prezenční listině