MS PowerPoint - práce s nástrojem pro přípravu prezentací

Cílová skupina účastníků kurzu

všichni zájemci

Popis kurzu

Účastníci se seznámí s prezentačním nástrojem MS PowerPoint a jak pomocí něho vytvořit kvalitní prezentaci. Do prezentace se naučí vkládat obrázky, diagramy, grafy, animace a zvuky a připravit podklady pro studenty. Bonusem budou tipy a triky, jak správně prezentovat a zaujmout obecenstvo.

Cíle kurzu

Naučit účastníky kurzu základům práce s programem MS PowerPoint a utřídit vědomosti získané samostudiem a praktickým příležitostným využíváním programu. Naučit účastníky efektivní práci s prezentačním nástrojem a tvorbě kvalitních a poutavých prezentací.

Jednotlivá témata:

 • 1.      Prostředí prezentačního nástroje PowerPoint.
 • 2.      Vytvoření nové prezentace, různá zobrazení.
 • 3.      Příprava snímků, osnova, rozložení snímku.
 • 4.      Textové pole, kreslení tvarů.
 • 5.      Vkládání objektů: obrázky, kliparty, zvuky, tabulky.
 • 6.      Animace objektů.
 • 7.      Příprava vlastní šablony prezentace.
 • 8.      Prezentace prezentace, časování, zobrazení pro prezentátora, komentáře
 • 9.      Tisk podkladů pro auditorium
 • 10.  Export prezentace do různých formátů.
 • 11.  Jak prezentovat, troubleshooting.

Lektor: Mgr. Eva Fadrná Ph.D.

Cena: 968 Kč včetně DPH 21% (pro zaměstnance DCHB 800 Kč bez DPH)

Délka semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Ukončení semináře:

podmínkou vydání potvrzení o absolvování kurzu:

 • 100% účast na semináři stvrzená podpisem na prezenční listině