MS Access

cílová skupina účastníků kurzu

všichni zájemci

Popis kurzu

Část 1

Relační databáze

 •   Vysvětlení pojmu relační datábáze
    Hlavní principy relační databáze

Tabulky a práce s nimi

 •   Vytvoření tabulky
    Přehled datových typů
    Primární klíč
    Hledání, řazení a filtrování dat
    Relace mezi tabulkami
    Import  a export dat do ostatních aplikací(MS Excel)

Dotazy

 •  Výběrové dotazy
   Akční dotazy(vytvářecí, odstraňovací, aktualizační, přidávací)
   Křížové dotazy

Část 2

 Formuláře

 •  Formulář pro zadávání a správu dat
   Vlastnosti formuláře(datové, událostní)
   Ovládací prvky formuláře
   Formulář založený na více tabulkách

Sestavy

 •  Vytvoření sestavy pomocí průvodce
   Řazení a seskupování dat v sestavách
   Přizpůsobení vzhledu sestavy


Cena: 968 Kč včetně DPH 21% (pro zaměstnance DCHB platí cena bez DPH tj.800 Kč)

Lektor: Martin Chlubna

Minimální počet uchazečů je šest osob.

Počet hodin: 8 hod. rozložených do dvou termínů po 4 vyučovacích hodinách

Ukončení semináře:

podmínkou vydání potvrzení o absolvování kurzu:

 • 100% účast na semináři stvrzená podpisem na prezenční listině