Grafický design a příprava grafických dokumentů

Popis kurzu

Cíle kurzu:

seznámit účastníky se základy grafického designu. Kurz se věnuje přípravě graficky kvalitních tiskových i elektronických materiálů.

Účastníci se naučí volit vhodné kombinace písem a barev, pracovat s obrazovými prvky dokumentů a uplatňovat zásady dobrého designu. Seznámí se s principy kompozice, barevnými kontrasty, principy vnímání grafické informace a technikami tvorby plakátu a prezentace. Účastníci si osvojí postupy pro správnou sazbu tiskovin a elektronických dokumentů. Výuka probíhá formou přednášky, domácí práce na zadaném úkolu a praktického semináře. Po absolvování budou účastníci schopni vytvořit grafický dokument (leták, plakát, pozvánku, prezentaci) v souladu s grafickými a estetickými pravidly.

Vstupní předpoklady:

Základní znalost práce v prezentačním nebo grafickém programu (např. MS PowerPoint, OpenOffice Impress, Inkscape apod.)

Kód kurzu: 9955

Rozsah semináře: 8 hodin rozdělených do 2 dnů po 4 vyučovacích hodinách

Forma výuky: prezenční

Lektor: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Datum konání kurzu:

Cena: 968 Kč včetně DPH 21% , zaměstnanci DCHB platí cenu bez DPH tj.800 Kč

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora nebo splnění krátkého písemného testu uzpůsobeného délce programu