Právě pro vás připravujeme nabídku kurzů pro rok 2023 a už se na vás těšíme v našich učebnách.

Oddělení vzdělávání

Oddělení vzdělávání (OV) Diecézní charity Brno je akreditovanou vzdělávací institucí. Touto akreditací je OV pověřeno k vydání osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu s celostátní platností.

Pro zájemce z řad zaměstnanců Diecézní charity Brno i pro externí zájemce připravuje kurzy, které jsou vhodné pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i pro vedoucí pracovníky sociálních služeb. Akreditované kurzy splňují podmínky pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle § 111, Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, takže je možné je započítat do povinného  24 hodinového vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Zájemci si mohou vybrat z: DSC_0335_sm

Diecézní charita Brno důsledně dbá na profesní rozvoj svých pracovníků        a plně je podporuje v dalším vzdělávání. Proto Oddělení vzdělávání připravuje kurzy a vzdělávací akce určené přímo pro ně. 

Účasti na kurzech realizovaných Oddělením vzdělavání Diecézní charity Brno podporujete pomoc lidem v nouzi, kterou DCHB poskytuje. Více informací.

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!