Oddělení vzdělávání

Oddělení vzdělávání (OV) Diecézní charity Brno je akreditovanou vzdělávací institucí. Touto akreditací je OV pověřeno k vydání osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu s celostátní platností.

Pro zájemce z řad zaměstnanců Diecézní charity Brno i pro externí zájemce připravuje kurzy, které jsou vhodné pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i pro vedoucí pracovníky sociálních služeb. Akreditované kurzy splňují podmínky pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle § 111, Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, takže je možné je započítat do povinného 24 hodinového vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Zájemci si mohou vybrat z:

Oddělení vzdělávání může zájemcům zprostředkovat i stáž v některém ze zařízení Diecézní charity Brno.

Diecézní charita Brno důsledně dbá na profesní rozvoj svých pracovníků a plně je podporuje v dalším vzdělávání. Proto Oddělení vzdělávání připravuje kurzy a vzdělávací akce určené přímo pro ně. 

Více informací v sekci Vzdělávání zaměstnanců DCHB

Účasti na kurzech realizovaných Oddělením vzdělavání Diecézní charity Brno podporujete pomoc lidem v nouzi, kterou DCHB poskytuje. Více informací

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!