Naše činnost

Účastí na kurzech Oddělení vzdělávání DCHB podporujete naši činnost a pomáháte tak s námi lidem v nouzi.

Naše poslání

Na základě hodnot křesťanské lásky k bližnímu a vědomí lidské důstojnosti nabízí Diecézní charita Brno pomocnou ruku lidem, kteří se sami o sebe nedokáží postarat, ať již v důsledku stáří, fyzického či duševního handicapu nebo nepříznivých sociálních podmínek. Charita zároveň usiluje, aby vůči lidskému utrpení a nouzi nezůstávala lhostejná celá společnost.

Komu pomáháme

senioři, lidé s postižením, matky s dětmi v tísni, nevyléčitelně nemocní, lidé bez domova, cizinci v nouzi, menšiny, rodinám v krizi, mládež ohrožená rizikovými jevy, oběti živelných katastrof

Typy našich služeb

krizová centra, azylové domy, noclehárny, ošetřovatelská a pečovatelská služba, odborné poradny, domovy pro seniory, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, denní centra, chráněná bydlení, denní stacionáře pro lidi s postižením, střediska humanitární pomoci, osobní asistence...

Služby Celsuz (www.celsuz.cz)

Přímo pod sekretariátem Diecézní charity Brno fungují 3 sociální služby, které nabízejí pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením.

  • CELSUZ – Sociální rehabilitace pomáhá lidem s překážkami v uplatnění se na trhu práce najít cestu k zaměstnání. Zároveň bojuje proti jejich sociálnímu vyloučení.
  • CELSUZ – Odborné sociální poradenství pomáhám lidem překonávat obtížné životní situace a zorientovat se v jejich právech a povinnostech. V současné době se specializuje především na dluhové poradenství.
  • CELSUZ – Služby pro cizince pomáhá cizincům v nouzi zorientovat se v novém prostředí a podporuje nejen při vyřizování administrativních záležitostí. Vysvětluje jim jejich práva a povinnosti a tím přispívá k jejich integraci do společnosti.

pomáhá lidem s překážkami v uplatnění se na trhu práce najít cestu k zaměstnání. Zároveň bojuje proti jejich sociálnímu vyloučení.pomáhám lidem překonávat obtížné životní situace a zorientovat se v jejich právech a povinnostech. V současné době se specializuje především na dluhové poradenství.pomáhá cizincům v nouzi zorientovat se v novém prostředí a podporuje nejen při vyřizování administrativních záležitostí. Vysvětluje jim jejich práva a povinnosti a tím přispívá k jejich integraci do společnosti.

pomáhá lidem s překážkami v uplatnění se na trhu práce najít cestu k zaměstnání. Zároveň bojuje proti jejich sociálnímu vyloučení.pomáhám lidem překonávat obtížné životní situace a zorientovat se v jejich právech a povinnostech. V současné době se specializuje především na dluhové poradenství.pomáhá cizincům v nouzi zorientovat se v novém prostředí a podporuje nejen při vyřizování administrativních záležitostí. Vysvětluje jim jejich práva a povinnosti a tím přispívá k jejich integraci do společnosti.

pomáhá lidem s překážkami v uplatnění se na trhu práce najít cestu k zaměstnání. Zároveň bojuje proti jejich sociálnímu vyloučení.pomáhám lidem překonávat obtížné životní situace a zorientovat se v jejich právech a povinnostech. V současné době se specializuje především na dluhové poradenství.pomáhá cizincům v nouzi zorientovat se v novém prostředí a podporuje nejen při vyřizování administrativních záležitostí. Vysvětluje jim jejich práva a povinnosti a tím přispívá k jejich integraci do společnosti.

 

Jeden příklad za všechny

Jako jeden příklad za všechny uvádíme případ pana Františka, který byl klientem služby CELSUZ – Odborné sociální poradenství. Jeho sociální fobie a strach z lidí ho uzavřeli v domácnosti. František přerušil kontakt s lékaři, institucemi a necelé dva roky takřka nevycházel ven.Žil s materiální pomocí své obětavé sestry. Ta nakonec vyhledala pomoc naší poradny. Během intenzivní sociální práce se pana Františka podařilo opět vrátit, i když omezeně, do společnosti. Poradna mu pomohla při jednání s exekutory kvůli dluhům, jednala se zástupci zdravotní pojišťovny, Úřadu práce i úředníky sociálního zabezpečení. Františkovi poskytovala nejen komplexní informace, ale také morální podporu, doprovody a asistenci. Kromě služeb sociální poradkyně a právničky, využil i pomoc psycholožky, která mu pomohla v boji se sociální fobií.

 

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!