Naše činnost

Účastí na kurzech Oddělení vzdělávání DCHB podporujete naši činnost a pomáháte tak s námi lidem v nouzi.

Naše poslání

Na základě hodnot křesťanské lásky k bližnímu a vědomí lidské důstojnosti nabízí Diecézní charita Brno pomocnou ruku lidem, kteří se sami o sebe nedokáží postarat, ať již v důsledku stáří, fyzického či duševního handicapu nebo nepříznivých sociálních podmínek. Charita zároveň usiluje, aby vůči lidskému utrpení a nouzi nezůstávala lhostejná celá společnost.

Komu pomáháme

senioři, lidé s postižením, matky s dětmi v tísni, nevyléčitelně nemocní, lidé bez domova, cizinci v nouzi, menšiny, rodinám v krizi, mládež ohrožená rizikovými jevy, oběti živelných katastrof

Typy našich služeb

krizová centra, azylové domy, noclehárny, ošetřovatelská a pečovatelská služba, odborné poradny, domovy pro seniory, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, denní centra, chráněná bydlení, denní stacionáře pro lidi s postižením, střediska humanitární pomoci, osobní asistence...

Služby Celsuz (www.celsuz.cz)

Přímo pod sekretariátem Diecézní charity Brno fungují 3 sociální služby, které nabízejí pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením.

  • CELSUZ – Sociální rehabilitace pomáhá lidem s překážkami v uplatnění se na trhu práce najít cestu k zaměstnání. Zároveň bojuje proti jejich sociálnímu vyloučení.
  • CELSUZ – Odborné sociální poradenství pomáhám lidem překonávat obtížné životní situace a zorientovat se v jejich právech a povinnostech. V současné době se specializuje především na dluhové poradenství.
  • CELSUZ – Služby pro cizince pomáhá cizincům v nouzi zorientovat se v novém prostředí a podporuje nejen při vyřizování administrativních záležitostí. Vysvětluje jim jejich práva a povinnosti a tím přispívá k jejich integraci do společnosti.

pomáhá lidem s překážkami v uplatnění se na trhu práce najít cestu k zaměstnání. Zároveň bojuje proti jejich sociálnímu vyloučení.pomáhám lidem překonávat obtížné životní situace a zorientovat se v jejich právech a povinnostech. V současné době se specializuje především na dluhové poradenství.pomáhá cizincům v nouzi zorientovat se v novém prostředí a podporuje nejen při vyřizování administrativních záležitostí. Vysvětluje jim jejich práva a povinnosti a tím přispívá k jejich integraci do společnosti.

pomáhá lidem s překážkami v uplatnění se na trhu práce najít cestu k zaměstnání. Zároveň bojuje proti jejich sociálnímu vyloučení.pomáhám lidem překonávat obtížné životní situace a zorientovat se v jejich právech a povinnostech. V současné době se specializuje především na dluhové poradenství.pomáhá cizincům v nouzi zorientovat se v novém prostředí a podporuje nejen při vyřizování administrativních záležitostí. Vysvětluje jim jejich práva a povinnosti a tím přispívá k jejich integraci do společnosti.

pomáhá lidem s překážkami v uplatnění se na trhu práce najít cestu k zaměstnání. Zároveň bojuje proti jejich sociálnímu vyloučení.pomáhám lidem překonávat obtížné životní situace a zorientovat se v jejich právech a povinnostech. V současné době se specializuje především na dluhové poradenství.pomáhá cizincům v nouzi zorientovat se v novém prostředí a podporuje nejen při vyřizování administrativních záležitostí. Vysvětluje jim jejich práva a povinnosti a tím přispívá k jejich integraci do společnosti.

 

Jeden příklad za všechny

Jako jeden příklad za všechny uvádíme případ pana Františka, který byl klientem služby CELSUZ – Odborné sociální poradenství. Jeho sociální fobie a strach z lidí ho uzavřeli v domácnosti. František přerušil kontakt s lékaři, institucemi a necelé dva roky takřka nevycházel ven.Žil s materiální pomocí své obětavé sestry. Ta nakonec vyhledala pomoc naší poradny. Během intenzivní sociální práce se pana Františka podařilo opět vrátit, i když omezeně, do společnosti. Poradna mu pomohla při jednání s exekutory kvůli dluhům, jednala se zástupci zdravotní pojišťovny, Úřadu práce i úředníky sociálního zabezpečení. Františkovi poskytovala nejen komplexní informace, ale také morální podporu, doprovody a asistenci. Kromě služeb sociální poradkyně a právničky, využil i pomoc psycholožky, která mu pomohla v boji se sociální fobií.

 

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!