PhDr. Vladimír Hřebíček

Působí od roku 1996 jako trenér manažerských dovedností v českých i zahraničních podnicích, neziskových organizacích i ve veřejném sektoru.  Je externím učitelem na katedře veřejné ekonomie ESF Masarykovy univerzity. Tématu vyjednávání se prakticky věnuje od roku 1992. S Diecézní Charitou Brno spolupracuje od roku 2007 a jeho kurzy prošly stovky účastníků od vrcholového vedení po vedoucí služeb v oblastních Charitách.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!