PhDr. Ludmila Novotná

Člověk je křehká nádoba, se kterou je třeba opatrně a jemně zacházet.

Pracuji jako psychoterapeutka, tedy jsem v neustálém kontaktu s lidmi, kteří prožívají ve svém životě něco nesnadného. Setkávám se s nimi v okamžiku, kdy jejich možnosti vypořádat se se svojí situací byly vyčerpány.

Pomáhám svým pacientům procházet náročnými životními situacemi, snažím se jim být dobrým průvodcem a pomocníkem v hledání způsobu, jak se v životě stabilizovat, dobře zakotvit a najít nové zdroje pro kvalitní a plnohodnotný život.

Pracuji v soukromé praxi, s maminkami, které se ocitají v krizové životní situaci, s nemocnými v závěrečném období života a s jejich blízkými. Paliativní péče je mému srdci nejbližší a proto jí věnuji největší díl svého času. Vnímám jako nesmírné privilegium moci doprovázet nemocné v závěru jejich života a spolu s nimi objevovat hodnoty, které lze i v takto náročném období nalézat.

(Občas přednáším, věnuji se supervizi a jsem součástí týmu, který usiluje o vznik lůžkového hospice Mezi stromy na Vysočině)

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!