PhDr. Andrea Lásková

PhDr. Andrea Lásková

Kurz Základy etiky v sociálních službách je velice oblíbený i díky jeho lektorce PhDr. Láskové.  

PhDr. Andrea Lásková vystudovala Filozofickou fakultu  MU v Brně, obory: sociální politika a práce a sociologie. Rigorózní zkoušku z oboru sociální práce složila na Katolické univerzitě v Ružomberoku. Od roku 1997 působí jako pedagožka na Vyšší odborné škole sociální v Brně, specializuje se na výuku předmětů Metody sociální práce a Psychosociální výcvik, Supervize. Ve svých dalších pracovních aktivitách se  věnuje  zejména poradenské, lektorské a supervizní činnosti. Absolvovala mimo jiné čtyřletý výcvik v Dynamické skupinové psychoterapii, kurz Rozvojové supervize a výcvik v Odborné supervizi.  Lektorsky se věnuje především těmto tématům: Etika v sociální práci a sociálních službách, Psychohygiena, Supervize, Internetové poradenství. Na uvedená témata pravidelně publikuje.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!