Mgr. Robert Knebl

Mgr. Robert Knebl

15 let v pomáhajících profesích (sociální pedagog a pracovník, streetworker, metodik, lektor, hodnotitel rozvojových auditů pro nízkoprahové služby pro České asociace streetwork). 

 

Pracovní zkušenosti ze státního školského systému pod MŠMT, nestátního Sdružení Podané Ruce či nestátního neziskového církevního sektoru při Diecézní charitě Brno, konkrétně spoluzakládal K-centrum ve Znojmě, působil jako okresní metodik prevence v Pedagogicko-Psychologické Poradně jako okresní metodik prevence, speciální pedagog, kde spolupracoval s řadou osobností v ČR ohledně rizikového chování a sám vzdělával pedagogy, realizoval supervize pro peer aktivisty v rámci Komplexního programu primární prevence na Znojemsku, dále působil jako vedoucí - sociální pracovník v několika NZDM či Centrech prevence (Nadosah Bystřice, Ponorka Žďár n. S. a v současnosti v Klubu Coolna Znojmo). 

Získal ocenění ČASovaná bota pro Osobnost roku 2009 v nízkoprahových službách a byl několikrát součástí týmu, který se dostal do TOP 3 v ČR a získali čestné uznání v oboru. Velkou měrou se vždy podílel na těchto úspěších. Absolvoval řadu kurzů, seminářů, konferencí či stáží v ČR i zahraničí (nízkoprahové služby, školství aj.). jako účastník či prezentující. Spolupodílel se na prvotním dokumentárním filmu o nízkoprahových zařízení Čekárna na dospělost především díky jeho kontaktní práci z ulice či klubu se zapojilo řada klientů z jeho zařízení do tohoto filmu. Vybudoval terénní práci pro děti a mládež v Bystřici nad Pernštejnem, ve Znojmě či pro drogové závislé ve Znojmě. 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!