Mgr. Petr Beck

Systému pomoci v hmotné nouzi se lektor věnuje v rámci svého působení na MPSV již od roku 2007, ve kterém tento systém vznikl. Je rovněž jedním z odborníků, kteří se podílejí na přípravách změn tohoto systému a zároveň spolupracuje na výkladu těchto změn. Lektor rovněž publikuje v odborných časopisech a je spoluautorem knih vydaných k tomuto tématu.   

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!