Mgr. Miroslava Florianová

Obor Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory vystudovala na Zdravotně sociální fakultě JU, na Pedagogické fakultě UHK pak obor Učitelství pro střední školy. Celý profesní život se věnuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a problémovým chováním – z pohledu ředitele, učitele, speciálního pedagoga – etopeda, metodika prevence. V současné době pracuje jako vedoucí Střediska výchovné péče v Jihlavě a externě vyučuje na SVOŠ sociální.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!