Mgr. Jana Kincová Křížková

V oblasti vzdělávání pracovníků se zaměřuji především na ochranu práv, individuální plánování, personální standardy  a zvyšování kvality služeb. Vede akreditované kurzy Workshop: standardy kvality a jak s nimi pracovat a Individuální plánování pro terénní služby zaměřené na seniory.

Během praxe v sociálních službách jsem se věnovala především práci s lidmi s duševním onemocněním a seniorům. Věnuji se  oblasti kvality služeb – podpoře pracovníků a organizací při procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb, podpoře změn v organizaci. V oblasti vzdělávání pracovníků se zaměřuji především na ochranu práv, individuální plánování, personální standardy  a zvyšování kvality služeb. V supervizí práci na individuální a týmovou podporu pracovníků s ohledem na zvyšování kvality služeb.
Výcviky: Sebezkušenostní kurz v Gestalt terapii 144 hodin, Charita pro budoucnost  - Zavádění SQSS 120 hodin, Vzdělávání průvodců v zavádění SQSS 120 hodin, Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality sociálních služeb vyškolených v supervizích dovednostech 176 hodin.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!