Vystudovala jednooborovou psychologii na FFMU v Brně a absolvovala psychoterapuetický výcvik v satiterapii, v arteterapii se vzdělává průběžně od roku 1995. V roce 2010 absolvovala dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii a získala licenci na práci s autorskou projektivních koláží. Pracovala v pedagogicko - psychologické poradně, posledních 8 let působila v centru Celsuz- sociální rehabilitace  jako psycholožka, lektorka výtvarně řemeslné dílny a kurzů relaxačních technik. Má soukromou praxi, ve které se věnuje psychologickému poradenství a arteterapii, vede arteterapeutické a artefiletické dílny ve spolupráci s Centrem Mandala .   V individuální i skupinové práci  využívá různé techniky arteterapie, zaměřené na sebepoznání, seberozvoj, motivaci a aktivaci. Sama aktivně maluje a tvoří, věnuje se enkaustice, malbě na hedvábí, plstění, tvorbě koláží.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!