JUDr. Marta Šosová

JUDr. Šosová je zkušená lektorka, která pro Vás připravuje kurz Sociálně právního minima, Workshop právo v sociálních službách a Základy soukromého práva.

Absolventka Právnické fakulty MU Brno, výcviku telefonické krizové intervence Diakonie ČCE Praha, výcviku Rozvojové supervize Charita ČR Praha Dramaterapie v supervizi. Od roku 1994 pracuje v sociálních službách,nejprve jako vedoucí Domova pokojného stáří a poté v přímé péči,  v odborném sociálním poradenství. Podílela se na tvorbě standardů kvality sociálních služeb v rámci projektu  Podpora MPSV při reformě sociálních služeb. Od roku 2002 praxe supervizorky, od roku 2004 externí učitel Caritas VOŠs Olomouc. Spolupracuje lektorsky se Vzdělávacím střediskem Diecézní charity Brno a Vzdělávacím střediskem Caritas VOŠs Olomouc.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!