JUDr. Božena Dolejská

JUDr. Dolejská lektoruje v Kvalifikačním kurzu Sociálně právní minimum.

Vystudovala právnickou fakultu, obor právo v Brně. Po škole se několik let věnovala právní praxi. Od roku 1991 pracuje v sociální oblasti.

V současné době je inspektorkou kvality sociálních služeb, členkou Řídící skupiny projektu OP LZZ – „Komunitní plánování sociálních služeb města Třebíče“, středoškolskou a vysokoškolskou učitelkou, lektorkou MPSV, MŠMT, MV.

Odborně se zaměřuje na právo obecně, na právní otázky související s poskytováním sociálních služeb a na kontrolu dokumentace pro naplnění standardů kvality sociálních služeb.

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!