Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.

Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.

Lektorka nové školící akce Imaginativní techniky při práci s klienty a patří také do lektorského týmu, který má na starosti vzdělávání pro pěstouny.

Vystudovala provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, Caritas VOŠ sociální Olomouc a Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický systemický výcvik v Gaudii ISZ Praha, dvouletý kurz párové terapie, dvouletý systematický kurz arteterapie a artefiletiky a roční kurz práce s dětmi s traumatem.

Od roku 2004 poskytuje terapeutické poradenství a lektoruje vzdělávací a zážitkové kurzy. V Oblastní charitě Třebíč vedla tým krizové pomoci, působila v utajeném domově pro týrané a těhotné ženy ve sdružení Na počátku, poskytovala supervize a vzdělávání pro zdravotnický personál znojemské nemocnice. Nyní pracuje jako psychoterapeutka a lektorka v Centru podpory rodin Ruth v Třebíči. Věnuje se také canisterapii, se svými dvěma labradory pomáhá dětem i dospělými se zdravotním a mentálním postižením.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!