Daniel Kaucký. DiS.

Daniel Kaucký je zkušený lektor, který vede kurz Zvládání agrese.

Pracuje jako ředitel pro metodiku služeb ve Fokusu Praha, o.s. V minulosti pracoval na Psychiatrické klinice 1.LF UK v Praze a ve Středisku pro mládež a rodinnou terapii. Vystudoval Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školu Jabok, absolvoval výcviky v psychoterapii, komunikaci a supervizní výcvik ČIS. Působí dále také jako supervizor v sociálních službách a lektor kurzů Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, Zvládání agrese a Spolupráce s lidmi s duševní nemocí.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!