Bc. Milena Hrdličková, DiS.

Bc. Milena Hrdličková, DiS.

lektorka nového kurzu Poradenství pro pozůstalé.

Vystudovala sociální práci na Evangelické akademii VOŠ sociálně právní v Brně, tříleté studium psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě a sociální pedagogiku na Universitě Tomáše Bati ve Zlíně. Absolvovala pětiletý daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik na Pražské vysoké škole psychosociálních studií pod vedením MUDr. Zuzany Pinďákové a Doc. PhDr. Oldřicha Čálka, CSc. Od roku 2008 pracuje v Diecézní charitě v Brně s dlouhodobě nezaměstnanými klienty – vede podpůrné skupiny a individuální konzultace. Je členkou České daseinsanalytické společnosti a členkou České společnosti paliativní medicíny. Má profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé a ve své soukromé praxi se věnuje psychoterapeutickému poradenství a poradenství pro pozůstalé.  

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!