Narodil se v květnu 1978, je psychoterapeut, lektor a supervizor. Absolvoval výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta tzv. Rogersovský přístup, výcvik v krizové intervenci a Pesso - Boyden Psychomotorické psychoterapii. Věnuje se na práci s tělem zaměřeným psychoterapeutickým přístupům, dovednostem zvládání života a psychosociální rehabilitaci duševně nemocných.

10 let pracoval v sociálních službách s mládeží a s duševně nemocnými, z toho 8 let na pozici vedoucího zařízení. V současné době má soukromou psychoterapeutickou praxi a vede vzdělávací kurzy v oblastech komunikace, zvládání stresu, duševního zdraví a práce v pomáhajících profesích. Provádí konzultace a supervize v sociálních službách. Od roku 2009 se věnuje také koučování, psychologii řízení a rozvoji firemní kultury v organizacích.

Za své osobní poslání považuje přispívat k rozvoji lidí a organizací.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!