Právě pro vás připravujeme nabídku kurzů pro rok 2023 a už se na vás těšíme v našich učebnách.

Narodil se v květnu 1978, je psychoterapeut, lektor a supervizor. Absolvoval výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta tzv. Rogersovský přístup, výcvik v krizové intervenci a Pesso - Boyden Psychomotorické psychoterapii. Věnuje se na práci s tělem zaměřeným psychoterapeutickým přístupům, dovednostem zvládání života a psychosociální rehabilitaci duševně nemocných.

10 let pracoval v sociálních službách s mládeží a s duševně nemocnými, z toho 8 let na pozici vedoucího zařízení. V současné době má soukromou psychoterapeutickou praxi a vede vzdělávací kurzy v oblastech komunikace, zvládání stresu, duševního zdraví a práce v pomáhajících profesích. Provádí konzultace a supervize v sociálních službách. Od roku 2009 se věnuje také koučování, psychologii řízení a rozvoji firemní kultury v organizacích.

Za své osobní poslání považuje přispívat k rozvoji lidí a organizací.

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!