Mgr. Ladislav Ptáček

Mgr. Ladislav Ptáček

Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, socioterapie, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, telefonická krizová intervence, internetové poradenství a mediace. Vede kurz Motivace klienta ke změně v životě.

Mgr. Ondřej Ptáček

Mgr. Ondřej Ptáček

Mgr. Jana Růžičková

Právnička a zároveň sociální pracovnice, která se zabývá hlavně právními problémy nemajetných a dluhovou oblastí. Vede akreditovaný kurz Úvod do dluhového poradenství.

Bc. Vítězslav Schrek

Bc. Vítězslav Schrek - vede workshopy a prezentace na konferencích a seminářích zaměřených na problematiku zaměstnanosti, trhu práce a financování projektů z prostředků SF EU.

Bc. Zdislava Součková

Od roku 2005 se věnuje i lektorské činnosti pro organizace Charita ČR, Diecézní charita Brno. Můžete se s ní potkat v kurzu Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Mgr. Marie Šimečková

lektorka nového kurzu Prokrastinace.

 

Mgr. Petr Škranc

Mgr. Petr Škranc

lektor nového kurzu Muzikoterapie.

JUDr. Marta Šosová

JUDr. Šosová je zkušená lektorka, která pro Vás připravuje kurz Sociálně právního minima, Workshop právo v sociálních službách a Základy soukromého práva.

Dr. Jiří Toman, CSc.

Od roku 2004  se angažuje v lektorské činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů.

Bc. Libor Třeška, DiS.

S Liborem Třeškou se můžete setkat na kurzu Individuální plány jako nástroj pomoci.

Mgr. Silvie Vedralová

lektorka nové školící akce Inkontinence - nejste v tom sami.

 

Ing. Mgr. Ivo Vítek

Ing. Mgr. Ivo Vítek

patří do lektorského týmu, který poskytuje vzdělávání pro pěstouny a také lektoruje akreditovaný kurz MPSV Základy vedení poradenského rozhovoru v systemickém rámci.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!