Bc. Vítězslav Schrek

Bc. Vítězslav Schrek - vede workshopy a prezentace na konferencích a seminářích zaměřených na problematiku zaměstnanosti, trhu práce a financování projektů z prostředků SF EU.

Bc. Zdislava Součková

Od roku 2005 se věnuje i lektorské činnosti pro organizace Charita ČR, Diecézní charita Brno. Můžete se s ní potkat v kurzu Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Mgr. Marie Šimečková

lektorka nového kurzu Prokrastinace.

 

Mgr. Petr Škranc

Mgr. Petr Škranc

lektor nového kurzu Muzikoterapie.

JUDr. Marta Šosová

JUDr. Šosová je zkušená lektorka, která pro Vás připravuje kurz Sociálně právního minima, Workshop právo v sociálních službách a Základy soukromého práva.

Dr. Jiří Toman, CSc.

Od roku 2004  se angažuje v lektorské činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů.

Bc. Libor Třeška, DiS.

S Liborem Třeškou se můžete setkat na kurzu Individuální plány jako nástroj pomoci.

Mgr. Silvie Vedralová

lektorka nové školící akce Inkontinence - nejste v tom sami.

 

Ing. Mgr. Ivo Vítek

Ing. Mgr. Ivo Vítek

patří do lektorského týmu, který poskytuje vzdělávání pro pěstouny a také lektoruje akreditovaný kurz MPSV Základy vedení poradenského rozhovoru v systemickém rámci.

Mgr. Radek Vovsík

Mgr. Radek Vovsík

S lektorem Mgr. Radkem Vovsíkem se u nás můžete setkat v Kvalifikačním kurzu.

Mgr. Jeanette Vrtková

zabývá se problematikou dětí a mládeže, lektoruje kurzy pro pěstouny a také nové kurzy Zážitková pedagogika a Filiální terapie.

MUDr. Zuzana Zůbková

MUDr. Zuzana Zůbková pracuje jako lékařka v psychiatrické ambulanci ve Vojenské nemocnici v Brně. Je též frekventantkou výcviku v gestalt terapii. Přednáší zdravotním sestrám i lékařům vybraná témata z psychiatrie.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!