Daniel Kaucký. DiS.

Daniel Kaucký je zkušený lektor, který vede kurz Zvládání agrese.

Mgr. Jana Kincová Křížková

V oblasti vzdělávání pracovníků se zaměřuji především na ochranu práv, individuální plánování, personální standardy  a zvyšování kvality služeb. Vede akreditované kurzy Workshop: standardy kvality a jak s nimi pracovat a Individuální plánování pro terénní služby zaměřené na seniory.

Mgr. Diana Tuyet-Lan Kosinová

Mgr. Diana Tuyet-Lan Kosinová

pracuje již 12 let v oblasti propagace, komunikace a public relations v rámci Diecézní charity Brno.

Mgr. Pavlína Kovářová

Mgr. Pavlína Kovářová

patří do lektorského týmu, který má na starosti vzdělávání pro pěstouny.

Mgr. Jan Kozák

právník zabývající se 22 let insolvenčím právem a vedoucí autorského kolektivu komentáře k IZ u nakladatelství Wolters Kluwer ČR, který pro Vás vede kurz Insolvenční řízení v praxi.

Ing. Martin Krček

lektor nového akreditovaného workshopu Veřejná podpora pro NNO.

Bc. Marika Krejčí, DiS.

Lektorovaná témata: Zákon o sociálních službách, Komunikace se seniory a lidmi se zdravotním znevýhodněním, Základy ošetřovatelské péče, Ošetřovatelství, Základy gerontologie, Základy dietologie, Zdravý životní styl,...

Bc. Marcela Kubátová

PhDr. Andrea Lásková

PhDr. Andrea Lásková

Kurz Základy etiky v sociálních službách je velice oblíbený i díky jeho lektorce PhDr. Láskové.  

Mgr. Kamil Litvik

lektor kurzu Dávky hmotné nouze.

Bc. Blanka Miličková

lektorka kurzu Komunikace se seniory.

PhDr. Ludmila Novotná

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!