Mgr. Diana Tuyet-Lan Kosinová

Mgr. Diana Tuyet-Lan Kosinová

pracuje již 12 let v oblasti propagace, komunikace a public relations v rámci Diecézní charity Brno.

Mgr. Pavlína Kovářová

Mgr. Pavlína Kovářová

patří do lektorského týmu, který má na starosti vzdělávání pro pěstouny.

Mgr. Jan Kozák

soudce a místopředseda Krajského soudu v Brně, který pro Vás vede kurz Insolvenční řízení v praxi.

Ing. Martin Krček

lektor nového akreditovaného workshopu Veřejná podpora pro NNO.

Bc. Marika Krejčí, DiS.

Lektorovaná témata: Zákon o sociálních službách, Komunikace se seniory a lidmi se zdravotním znevýhodněním, Základy ošetřovatelské péče, Ošetřovatelství, Základy gerontologie, Základy dietologie, Zdravý životní styl,...

Bc. Marcela Kubátová

PhDr. Andrea Lásková

PhDr. Andrea Lásková

Kurz Základy etiky v sociálních službách je velice oblíbený i díky jeho lektorce PhDr. Láskové.  

Mgr. Kamil Litvik

lektor kurzu Dávky hmotné nouze.

Bc. Blanka Miličková

lektorka kurzu Komunikace se seniory.

PhDr. Ludmila Novotná

Mgr. Ladislav Ptáček

Mgr. Ladislav Ptáček

Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, socioterapie, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, telefonická krizová intervence, internetové poradenství a mediace. Vede kurz Motivace klienta ke změně v životě.

Mgr. Ondřej Ptáček

Mgr. Ondřej Ptáček

Mgr. Jana Růžičková

Právnička a zároveň sociální pracovnice, která se zabývá hlavně právními problémy nemajetných a dluhovou oblastí. Vede akreditovaný kurz Úvod do dluhového poradenství.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!