Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.

Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.

Lektorka nové školící akce Imaginativní techniky při práci s klienty a patří také do lektorského týmu, který má na starosti vzdělávání pro pěstouny.

Bc. Martina Brázdová

lektorka kurzu Výživa seniorů

JUDr. Božena Dolejská

JUDr. Dolejská lektoruje v Kvalifikačním kurzu Sociálně právní minimum.

PhDr. Táňa Faltisová

Mgr. Pavla Frňková

Mgr. Pavla Frňková

Mgr. Miloš Havlík

sociolog, andragog, supervizor, kouč

PhDr. Michal Horák

PhDr. Michal Horák

PhDr. Michal Horák je zkušený lektor a supervizor, který vede akreditované kurzy  Zvládání agrese , Umění zpětné vazby a Péče o sebe pro pečující.

Mgr. Ivana Horáková

Mgr. Ivana Horáková

lektorka kurzu Nenásilná komunikace.

 

Mgr. Bohuslava Horská

Mgr. Bohuslava Horská

Zkušená lektorka, která vede akreditované kurzy  Syndromu vyhoření I a II, Krizové intervence a Aplikované krizové intervence.

Bc. Milena Hrdličková, DiS.

Bc. Milena Hrdličková, DiS.

lektorka nového kurzu Poradenství pro pozůstalé.

Mgr. Monika Jelínková, DiS.

Mgr. Monika Jelínková, DiS.

Supervizorka, konzultantka a lektorka vzdělávacích programů zaměřených na oblast transformace sociálních služeb, individuálního plánování a metod práce s lidmi s postižením.

Daniel Kaucký. DiS.

Daniel Kaucký je zkušený lektor, který vede kurz Zvládání agrese.

Mgr. Jana Kincová Křížková

V oblasti vzdělávání pracovníků se zaměřuji především na ochranu práv, individuální plánování, personální standardy  a zvyšování kvality služeb. Vede akreditované kurzy Workshop: standardy kvality a jak s nimi pracovat a Individuální plánování pro terénní služby zaměřené na seniory.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!