Kurzy pro vedoucí pracovníky

Samotné kurzy tvoří z velké části jejich účastníci. Protože chceme, aby naše kurzy byly co nejvíce přínosné a praktické, rozhodli jsme se u vybraných kurzů více specifikovat samotné účastníky. V této kategorii kurzů pro vedoucí pracovníky jsou kurzy určeny výhradně vedoucím pracovníkům, přestože číslo akreditace může pravit jinak. Cílem je, aby se na kurzu setkali frekventanti ve stejné funkci a mohli si vzájemně vyměnit své zkušenosti.

Prosíme, hlašte se na následující kurzy pouze v případě, že vedete tým. Děkujeme za důsledné doržení podmínky účasti na těchto kurzech aktuálně určených pro vedoucí pracovníky pro sezónu podzim 2022.

Přehled kurzů pro vedoucí pracovníky pro podzim 2022: 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!