Zdravý životní styl

Popis kurzu

Zdravý životní styl, prevence pasivního trávení volného času, špatných stravovacích návyků, úrazů, nemocí. Cílem je uvědomění si svého těla a zdraví jako důležité životní hodnoty, kterou mohu aktivně ovlivňovat.

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Bc. Stanislav Maar

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!