Závislostní chování

Popis kurzu

Schopnost zastávat vlastní názor a ubránit se negativnímu vlivu party, rozšířit znalost
účastníků v oblasti užívání návykových látek a jejich rizik, nácvik asertivních způsobů
odmítání.

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Mgr. Robert Knébl

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!