Zabezpečení péče dítěte se zdravotním postižením

Popis kurzu

Vymezení pojmu, vliv zdravotního postižení na postavení ve společnosti, základní úkoly
sociální práce, charakteristické znaky osobní asistence, komplexní rehabilitační péče,
stupně integrace, zaměstnávání ZP.  Dávky a služby ze systému sociálního zabezpečení,
kompenzační pomůcky.

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Jana Svobodová

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!