Vývoj dítěte v předškolním věku

Popis kurzu

Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku, výživa dítěte předškolního věku a rozdělení
do vývojových fází –
1/ psychomotorický vývoj – motorika, vnímání, myšlení a řeč, dítě a hra,
2/ sociální vývoj – zájem o společnost (školka)

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Mgr. Magdalena Králová

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!