Specifické poruchy učení  a jejich náprava

Popis kurzu

Dyslexie - Dyslexie je vývojová porucha čtení, vrozená nebo získaná poškozením mozku.
Dysgrafie - Dysgrafie (nebo agrafie) je specifická porucha grafického projevu. Postihuje
celkovou úpravu písma (příčiny, četnost výskytu, jejich náprava, jak pracovat s klienty trpící
těmito poruchami)

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Mgr. Barbara Hausarová

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!