Sociální práce s osobami se zdravotním postižením

Popis kurzu

Nastínit možnosti augmentativní a alternativní komunikace. Vysvětlit základní principy
Aplikované behaviorální analýzy,  strukturovaného učení a programu Son rise. Zaměřit se
na možnosti využití v praxi. Celkový cíl: Rozvíjet u účastníků dovednosti práce s lidmi
s mentálním omezením.

Počet hodin: 8 hod

Lektor: Bc. Marika Krejčí, DiS.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!