Příspěvek na péči

Popis kurzu

Cílem tohoto kurzu je představit samotný příspěvek na péči pro osoby zdravotně znevýhodněné
a seniory a dále nastínit změny v poskytování příspěvku na péči.

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Bc. Jaroslava Valová, DiS.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!