Prevence prostituce a pohlavních chorob

Popis kurzu

Cílem tohoto kurzu je umět poradit ženám, poskytujícím placené sexuální služby, při návratu
k běžnému životu. Poskytnout jim účinnou podporu pro důstojný a smysluplný život. Pomoci
zmírnit obtížnou životní situaci. Poradit při prevenci v oblasti pohlavně přenosných chorob
(HIV, Syfilis, Hepatitida B a C apod.)

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Jana Kopečková, DiS.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!