Pěstounská péče prarodičů

Popis kurzu

Na semináři můžete prodiskutovat témata, která vás zajímají se zkušeným lektorem i s ostatními pěstouny. Vzhledem ke snaze vyjít vstříc požadavkům pěstounů, nabízíme možnost zaslání námětů souvisejících s problematikou výchovy na: vzdelavani.dchb@charita.cz

Náplň setkávání bude tvořit vždy teoretický vstup, následně praktická kooperace účastníků s lektorem, včetně poskytnutí zpětné vazby konkrétním pěstounům, kteří předloží své výchovné „oříšky“.
Vedle témat zaslaných Vámi, se můžeme zastavit u těchto oblastí:

Rizikové faktory v anamnéze dítěte, které přebíráme do pěstounské péče? Sdělil nám někdo, co mohou přinést v praxi? Jsou anamnestická data k dispozici? Jak je interpretovat?

Pěstoun – rodič:
Sebepoznávací metody - jak vychováváme, jací bychom měli být? Jaké jsou mé silné stránky / nedostatky, co s tím? Jak posilovat vlastní vytrvalost ve výchově? Co je možné činit s negativními emocemi, stresem? Jak rozšiřovat kvalitu zdroje poznání (autora)…

Pěstoun a komunikace s dítětem:
Jak společně hovoříme a jak řešíme problémy? Silné a slabé stránky naší komunikace?

Děti:
Výchovné otázky dětského věku, poruchové chování (především agresivita, hyperaktivita, sexualita v normě a patologii, deprese, šikana, krádeže /i substituční/, loupeže…); závislosti (nejen drogové); spolupráce se školou - jak a z jakého důvodu, máme kooperaci se školou zavedenou? Má dítě jiná zdravotní omezení? Jaký vliv mají na jeho prožívání, sebe-vnímání, pohyb mezi vrstevníky? Měli bychom jako rodiče s těmito možnosti počítat? Výpočetní technologie - nebezpečí či pomoc? Virtuální realita versus sociální projevy. Život ve fantazii?

Další témata dle Vašich potřeb!

Kód kurzu: 9992

Rozsah semináře: 24 hodin, tři setkání po 8 hodinách 

Forma výuky: prezenční

Lektor:  Mgr. Michal Tesař, PhD

Cena:

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Bližší informace o otevření kurzu poskytuje Pavlína Fialová tel. 733 741 811 či na emailu vzdelavani.dchb@charita.cz

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!