Péče o děti se zdravotním postižením

Popis kurzu

Zaměříme se zejména na vady řeči, postižení sluchu, mentální postižení.
Vzdělávání s cílem dosáhnout, získání a základní informace, vědět, jak řešit a zvládat
různé situace podmíněné jinými životními podmínkami lidí s postižením. Jedinci s postižením
 narážejí na vícero obtíží a bariér, které nesouvisí prioritně s onemocněním a vyšetřením,
ale s komunikací. Hlavním problémem osob s postižením je vytvoření přiměřené komunikace
a odstranění komunikační bariéry.

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Bc. Markéta Bílková

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!