Násilí obecně

Popis kurzu

tresty, právní odpovědnost i jako formu domácího násilí
Jak se můžete bránit proti blízké osobě, která vám dlouhodobě ubližuje? Co vás čeká, pokud
vaše domácí hádky překročí únosné meze?   Násilí prováděné na rodinných příslušnících
za zdmi bytu mimo dohled veřejnosti je podle některých kriminologů jedním z nejčastějších
násilných jednání, která ale na druhou stranu jsou jen málokdy odhalena.
K odhalování domácího násilí s účinností od 1. ledna 2007 přispívá zákon č. 135/2006 Sb.

Počet hodin: 2 hod

Lektor: Mgr. Radka Sovjáková

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!